Daca produsul meu Vonino prezinta un defect si este in garantie, cum procedez?

PROCEDURA: In cazul defectarii produsului, cumparatorul va trebui sa se prezinte la magazinul de unde a achizitionat produsul sau direct la sediul unitatii de service Vonino Labs: str. Ion Heliade Radulescu, nr 26, Sector 2, Bucuresti. Pentru produsele care vor fi expediate prin curier rapid se vor expedia in colet: produsul insotit de certificatul de garantie in original, factura/bonul fiscal si un document in care sa fie precizat defectul constatat si situatiile in care acesta se manifesta.

Recomandam daca este posibil, salvarea datelor de pe device-ul tau inainte de trimiterea acestuia in service.

CONDITII GENERALE DE ACORDARE A GARANTIEI:

Conform legislaţiei în vigoare, prevăzută în Legea NR.449/2003 şi O.G. 21/1992, privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, clientul a fost anunţat şi şi-a dat acceptul cu privire la condiţiile de acordare a garanţiei:

1. Termenul de garanţie comercială este de 24 luni de la data intrării in posesia produsului.

2. Garanţia comercială se acordă conform legislaţiei în vigoare la data cumpărării, şi este aplicabilă produsului dacă acesta este folosit corespunzător şi în concordanţă cu instrucţiunile de folosire de care este însoţit şi pentru care a fost fabricat. Acordarea garanţiei se efectuează numai dacă produsul este însoţit de factura/bonul fiscal de achiziţie şi certificatul de garanţie COMPLETAT, ambele în original. Certificatul de garanţie prezent este valabil numai pe teritoriul României.

* Certificatul de garanţie nu este transmisibil.

3. Garanţia nu poate fi solicitată pentru/ situatii care atrag dupa sine scoaterea din garantie a produsului (anulare garantie):

a. Consumabilele de care a fost însoţit produsul principal cum sunt: acumulator, încărcător, hands-free, card de memorie, dispozitiv bluetooth, husă, cablu de date, carcasă de rezervă, etc., doar dacă acestea nu sunt conforme la prima despachetare/utilizare a produsului.

* Pentru acumulator, încărcător, hands-free, card de memorie, dispozitiv bluetooth, husă, cablu de date, carcasă de rezervă, etc. care au venit împreună cu produsul, perioada de garanţie este de 12 luni.

b. Daune cosmetice, doar dacă acestea sunt observate la prima despachetare/utilizare a produsului.

c. Nerespectarea condiţiilor de manipulare, transport, păstrare, instalare, punere în funcţiune prevăzute în manualul de utilizare. d. Produsul a fost utilizat în condiţii ce contravin standardelor tehnice pentru care produsul a fost fabricat. e. Produsul a fost utilizat în alte scopuri decât cele pentru care a fost fabricat şi care sunt descrise în fişa de prezentare a produsului. f. Produsul este prezentat unităţii de service neînsoţit de documentele obligatorii precizate la punctul 2. g. Produsul prezintă deteriorari cauzate de şocuri mecanice, şocuri electrice, pătrunderi de lichide, expuneri la temperaturi extreme (funcţionarea repetată în regim de mari diferenţe de temperatură provoacă fenomenul de “condens” intern), utilizare greşită sau neglijentă, schimbări ale stării aparatului, păstrarea în condiţii improprii, expunerea excesivă la umezeală sau radiaţii solare, deteriorarea capacelor de protecţie sau neglijenţei în utilizare. * Aparatul în sine cât şi bateria au preinstalaţi senzori de umiditate care se pot activa inclusiv la prezenţa condensului. h. Produsul a fost utilizat împreună cu alte accesorii în afară celor recomandate de producător (alte baterii decât cele recomandate de producător, alt încărcător de reţea decât cel original, care poate furniza tensiuni de alimentare diferite faţă de cea nominală specificată în manualul de utilizare, încărcătoare auto, hands-free, etc.). i. Intervenţii software sau reparaţii executate de alte persoane decât angajaţii VONINO REPAIR CENTER. j. Neconcordanţa între seria SN / IMEI înscrisă pe certificat, cea înscrisă pe produs şi cea electronică din produs. k. Sigiliul aplicat de către producător/vânzător a fost deteriorat, şters sau înlocuit. l. Apariţia pixelilor defecţi – Nu este considerat defect display-ul care prezintă 1 pixel mort conform standardului de calitate internațional ISO 13406-2 clasa II: Clasa II, notifică faptul că se consideră “ecran de calitate” – ecranul cu maxim 5 pixeli defecți grupați și 7 împrăștiați) * Prezentul produs are în componenţă subansamble electronice şi mecanice delicate, care necesită respectarea cu stricteţe a condiţiilor de manipulare, transport, păstrare, exploatare, întreţinere şi reparaţie prevăzute în manualul de utilizare. ** Capacitatea bateriilor poate fi diminuată în mod gradual în cazul folosirii produsului la temperaturi prea joase sau prea înalte. Autonomia bateriilor/acumulatorilor va scădea treptat o dată cu “îmbătrânirea” acestora.

*** În cazul protestului la refuzul de acordare a garanţiei sau anularea acesteia cumpărătorul are dreptul de a se adresa organelor competente. Expertiza tehnică pentru anularea garanţiei este efectuată de un organism tehnic neutru. 4. În cazul defectării în condiţii normale de utilizare pe durata perioadei de acordare garanţiei comerciale consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată (O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporţionată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat defectul; importanţa în utilizare a defectului; dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator; O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente). 5. Perioada de garanţie se prelungeste cu timpul scurs de la data predării produsului la service, până la data repunerii în stare de funcţionare şi predare către client a produsului. 6. Durata medie de utilizare a produsului este de 3 ani. VONINO REPAIR CENTER asigură contra cost, reparaţii în afara perioadei de garanţie, pe toata durata medie de utilizare a produsului. 7. În cazul defectării produsului, cumpărătorul va trebui să se prezinte la magazinul de unde a achiziţionat produsul sau direct la sediul service-ului autorizat VONINO REPAIR CENTER, Bucureşti, Strada Ion Heliade Rădulescu, Numărul 26, Sector 2, Cod Poștal 021585. Pentru produsele care vor fi expediate prin curier rapid se vor expedia în colet: produsul însoţit de certificatul de garanţie în original, factura/bonul fiscal şi un document în care să fie precizat defectul reclamat şi situaţiile în care acesta se manifestă. În cazul în care defectul reclamat nu face obiectul garanţiei ambele taxe de retur pentru curier vor fi suportate de către expeditorul iniţial. 8. Pentru produsele care necesită rescrierea/actualizarea softului, clientul este de accord cu ştergerea tuturor datelor stocate în memoria produsului. *Recomandăm ca înainte de a trimite un produs către service să vă salvaţi o copie de siguranţă a acestuia. 9. Termenul de reparare sau înlocuire a produselor va fi facut în cadrul unei perioade de maxim 15 zile calendaristice, care se poate prelungi cu acordul scris al ambelor părţi.

10. VONINO REPAIR CENTER nu este responsabil pentru aplicaţiile instalate ulterior de către client şi nici pentru programele care nu sunt incluse în pachetul original (imagini, animaţii). Acelaşi lucru este valabil şi pentru toate funcţiile activate ulterior de către client. Cumpărătorul este responsabil pentru pierderea, distrugerea sau orice alt defect produs acestui aparat sau programelor sale şi pentru defecţiuni directe sau indirecte de orice natură rezultate din folosirea acestor aplicaţii. 11. Subsemnatul, în calitate de client, declar că sunt de acord ca VONINO REPAIR CENTER să efectueze constatarea defecţiunii şi natura acesteia. Am luat la cunostinţă că în cazul în care nu am respectat indicaţiile din Certificatul de garanţie şi instrucţiunile de utilizare, sau produsului i-a expirat perioada de garanţie, reparaţia se poate executa cu acceptul meu în afara garanţiei. De asemenea, cumpărătorii trebuie să sţie că prezenţa simbolului (aplicat pe ambalaj, pe instrucţiunile de utilizare sau pe certificatul de garanţie al produsului) pubela cu roţi, barată cu doua linii în forma de “X”, indică faptul că produsele electrice şi electrocasnice trebuie predate la magazin, în cazul cumpărării unui nou produs, sau la un centru de colectare pentru produsele neutilizate în gospodărie, ca fiind defecte sau depăşite tehnic. Am primit produsul în stare de funcţionare şi am luat la cunostinţă despre condiţiile de acordare a garanţiei. 12. Cumpărătorului i-a fost probată funcţionarea corespunzătoare a produsului şi i s-a explicat modul de utilizare. Cumpărătorul a verificat inventarul de livrare al produsului inclusiv existenţa ghidului rapid de utilizare şi punere în funcţiune în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoştinţă de integritatea suruburilor şi sigiliilor produsului.

13. CUMPĂRĂTORUL ESTE DE ACORD LA CUMPĂRAREA PRODUSULUI CU CONDIŢIILE DE MAI SUS ŞI NU ARE PRETENŢII ULTERIOARE DE ORICE NATURĂ. PRIN SEMNAREA CERTIFICATULUI DE GARANŢIE SE ATESTĂ ACEST FAPT. * Perioada de Garanţie se calculează din momentul recepției produsului de către client conform notei de trasnport. ** Garanţia Comercială poate diferi de Garanţia legală de conformitate, iar prin garanţia comercială nu sunt încalcate drepturile consumatorului în legile arătate mai sus şi nici cele privind viciile ascunse. Garanţia legală de conformitate se acordă pe o perioadă de 24 luni. *** Produsele neridicate de la unitatea de service în termen de 60 de zile calendaristice de la finalizarea operaţiunilor vor fi declarate abandonate şi predate centrelor de colectare.