Cum resetez Kidswatch S2?

Se trimte un sms catre numarul ceasului cu comanda “reset#”