Как да създам и ползвам списък „блокирани обаждания“?

За създаване и активиране на номера, както и такива, които немогат да се обаждат на часовника, отидете в менюто „Настройки” на устройството и активирайте „Блокирани обаждания”, след това задайте списъка с позволени номера и добавяне на номера, които могат да се обаждат на часовника.