Кой е бутона за край на повикване?

Бутон за край на повикване е бутона за включване / изключване.