Как да нулирате KidsWatch?

Изпращане на SMS до KidsWatch който съдържа reset# команда.