Моля, обърнете внимание

Настройката на Kids Watch S2 трябва да се направи от страна на възрастен, за да се гарантира безопасната употреба на устройството. За помощ и често задавани въпроси относно настройката на устройството или функции, моля, посетете нашата страница: www.voninofamilytracker.com.