Каква е честотата на опресняване за проследяване?

Честотата на опресняване е 10 минути, но също може да бъде обновена ръчно чрез натискане на бутона Местоположение.