Завършете регистрацията

За да настроите телефонните номера, които могат да бъдат набирани директно часовника, отидете на „Меню Опции”, след това „Настройки на устройството” и задайте семейни номера в празните полета (всички 3 номера, трябва да бъдат въведени), след това натиснете „Запазване” .

q1-1 q2-1 q3-1 q4-1

За създаване и активиране на номера, които могат да се обаждат на часовника, отидете в менюто „Настройки” на устройството и активирайте „Блокирани обаждания”, след това задайте списъка позволени номера и добавете номерата, които да могат да се обаждат на часовника.

8bg-1 9bg-1 10bg-1 11bg-112bg-1