Активиране на SIM

След поставяне на SIM картата в KidsWatch , уветере се , че батерята на часовника е заредена, като натиснете бутона за включване и задържите 3 секунди.