Кой е бутона за отговор на повикване?

Можете да отговаряте на входящи повиквания с бутон DAD