Как да задам часовата зона за лятното часово време върху KidsWatch?

Изпрати SMS, съдържащ команда GMT,E,2# (където 2 е броят на часовете, различни от GMT) до СИМ номера на устройствата. В случай, че пътувате в други страни на горната команда трябва да бъде изпратено на мобилния телефонен номер на часовника. След изпращане на командата ще получите SMS потвърждение за смяната на времето и след рестартиране на устройството времето ще се промени. Внимание! KidsWatch S2 трябва да бъде включен, за да получите SMS команда.

Изпратете SMS към KidsWatch с текст:  gmt,e,3#   за лятното часово време.