Как да активирам моето устройство Nino KidsWatch?

Активиране на SIM

След поставяне на SIM картата в KidsWatch , уветере се , че батерята на

часовника е заредена, като натиснете бутона за включване и задържите

3 секунди.

 

Изтеглете приложението

Използвайте вашия смартфон и сканирайте QR кода на кутията.Ще

бъдете пренасочен към връзка за сваляне и инсталиране на Vonino Family

Tracker. Moже да инсталирате приложението ръчно като потърсите в

Google Play или АppStore “Vonino Family Tracker”.

 

Настройка на вашия PROFILE

За да активирате профила ви, изберете Регистрирай се, попълнете

всички съответни полета и натиснете – Регистрирай.

 

СИНХРОНИЗИРАЙ УСТРОЙСТВО

С цел да се синхронизира Kids Watch S2 с приложението, сканирайте QR

кода, който се намира на кутията или въведете ръчно ID. В следващата

стъпка, изберете „членове на семейството” и след това завършете

настройката на устройството, като попълните всички детайли намерени

на Info екрана на устройството.

 

Завършете регистрацията

За да настроите телефонните номера, които могат да бъдат набирани директно

часовника, отидете на „Меню Опции”, след това „Настройки на устройството” и

задайте семейни номера в празните полета (всички 3 номера, трябва да бъдат

въведени), след това натиснете „Запазване” .

За създаване и активиране на номера, които могат да се обаждат на часовника,

отидете в менюто „Настройки” на устройството и активирайте „Блокирани

обаждания”, след това задайте списъка позволени номера и добавете

номерата, които да могат да се обаждат на часовника