Защо KidsWatch позиционирането на картата не е толкова точно?

Проследяващата функция на часовника, когато се намира в сграда или няма GPS сигнал  използва LBS. GPS проследяването използва, разчита на получените сигнали от видимите сателити. LBS – (Услуга базирана на местоположение) е система, която използва мобилния сигнал от телефона за локализация. Проследяването става като се ползват GSM клетки на локалните мобилни оператори.  LBS проследяването не е така точно като това чрез GPS.