Дали KidsWatch работи с 3G връзка мобилна връзка за данни?

Устройството за KidsWatch се свързва към клетъчните мрежи, само с помощта на 2G технология.